Miejsce stażu: Województwo Zachodniopomorskie

Opis stanowiska:

 • Organizowanie opracowania projektu strony www w Internecie i jego wdrożenia.
 • Współpraca w przygotowaniu oferty sprzedaży z projektantem stron internetowych.
 • Przygotowanie projektów oraz zatwierdzanie informacji tekstowych o oferowanych towarach i usługach co do ich formy i treści; – rozpoznawanie rynku pod względem oczekiwań potencjalnych nabywców towarów poprzez Internet co do rodzaju i zakresu asortymentowego towarów oraz cen i kosztów sprzedaży.
 • Udzielanie pełnej informacji klientom o zakresie oferty towarowo-usługowej oraz o warunkach sprzedaży.
 • Pomoc nabywcy w dokonywaniu wyboru towarów (doradztwo).
 • Reklamowanie internetowej formy sprzedaży towarów w sieci internetowej i w innych miejscach.
 • Przyjmowanie oraz rejestrowanie zamówień na towary i usługi; sprawna realizacja zamówień, w tym ich kompletowanie i grupowanie w celu racjonalizowania kosztów transportu towarów do klientów.
 • Wykonywanie czynności organizacyjnych i ekonomicznych związanych z realizacją transakcji, w tym: pakowanie towaru zgodnie z życzeniem klienta, wypisanie faktury, zorganizowanie niezwłocznego dostarczenia towaru do klienta, rozliczenie transakcji.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej sprzedaży internetowej, monitorowanie i analizowanie rynku; dostosowywanie oferty towarowej do potrzeb rynku.

 

Oferujemy:

 • Poradnictwo zawodowe.
 • Certyfikowany Kurs ECDL BASE dzięki któremu osiągniesz podstawowe umiejętności w zakresie korzystania z komputera osobistego w wymiarze 80h godzin szkoleniowych.
 • Certyfikowany kurs E-Commerce w wymiarze 80 godzin szkoleniowych. Kurs jest solidną podstawą do rozpoczęcia działalności w tzw. e-biznesie , prezentuje co, gdzie, kiedy i komu sprzedawać. Poruszane są tutaj również tematy o rodzajach i sposobach płatności, a także o zaufaniu klientów i bezpieczeństwie transakcji.
 • Stypendium Szkoleniowe (6,65zł/dzień)
 • Materiały szkoleniowe
 • Zwrot kosztów dojazdów na szkolenie
 • Poczęstunek na zajęciach grupowych
 • Staż zawodowy – 4 miesięczny z możliwością podjęcia stałego zatrudnienia
 • Stypendium stażowe – 1200 zł
 • Refundację kosztów opieki nad dzieckiem
 • Coaching w trakcie staży i praktyk
 • Mentoring ze strony organizatorów staży zawodowych
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego
 • Udział w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej prowadzonym przez profesjonalną kadrę

 

Wymagania:

 • Zapraszamy osoby młode w wieku 18-29 lat
 • Nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu
 • Osoby niezarejestrowane w Urzędzie Pracy
 • Osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo
 • Zamieszkują obszar Województwa Zachodniopomorskiego

W szczególności zapraszamy:

 • Osoby o niskich kwalifikacjach
 • Osoby zamieszkujące tereny wiejskie
 • Osoby niepełnosprawne
 • Matki samotnie wychowujące dzieci
 • Osoby bez doświadczenia zawodowego

Osoby zainteresowane Nasza ofertą zapraszamy do składania formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie www.mpws.projekt-ue.pl, kontaktu telefonicznego 510 325 170 oraz do Biura Projektu Al. Niepodległości 18-22/429, 70-412 Szczecin (nad supermarketem Stokrotka i McDonaldem)