Miejsce stażu: powiat koszaliński, sławieński, gryficki, szczecinecki, pyrzycki, choszczeński, świdwiński

Opis stanowiska:

 • Sprawdzanie terminu przydatności do spożycia poszczególnych produktów.
 • Zabezpieczenie surowców i wyrobów gotowych przed zepsuciem przy wykorzystaniu aparatury chłodniczej. Kontrola temperatur urządzeń chłodniczych.
 • Mycie oraz czyszczenie środkami myjącymi przy użyciu zmywarki, wyparzarki oraz mycie ręczne.
 • Zmywanie talerzy, sztućców, sosjerek, zmywanie narzędzi kuchennych: chochle, noże, deski, pojemniki itp., zmywanie naczyń: garnki, patelnie, miski.
 • Utrzymanie maszyn i mebli kuchennych w należytej czystości.
 • Mycie pomieszczeń kuchennych i zaplecza.
 • Wykonywanie obróbki ręcznej, mechanicznej oraz termicznej surowców i półproduktów.
 • Mycie, obieranie, krojenie, dzielenie na części artykułów spożywczych: warzywa, mięsa, sery, sosy, smażenie na urządzeniach gazowych i elektronicznych.
 • Przygotowywanie artykułów przy pomocy krajalnicy, miksera.

 

Oferujemy:

 • Poradnictwo zawodowe
 • Szkolenia zawodowe przygotowujące do stażu w wymiarze 90 h, zakończone certyfikowanym egzaminem
 • Wsparcie opiekuna osoby niepełnosprawnej
 • Materiały szkoleniowe
 • Zwrot kosztów dojazdów na szkolenie
 • Poczęstunek na zajęciach grupowych
 • Staż zawodowy – 5 miesięczny z możliwością podjęcia stałego zatrudnienia
 • Stypendium stażowe – 1200 zł
 • Coaching w trakcie staży i praktyk
 • Mentoring ze strony organizatorów staży zawodowych
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego
 • Udział w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej prowadzonym przez profesjonalną kadrę

 

Wymagania:

 • Zapraszamy osoby młode w wieku 18-29 lat
 • Nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu
 • Osoby niezarejestrowane w Urzędzie Pracy
 • Osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo
 • Zamieszkujące obszar powiatów: koszaliński, sławieński, gryficki, szczecinecki, pyrzycki, świdwiński, choszczeński

 

W szczególności zapraszamy:

 • Osoby o niskich kwalifikacjach
 • Osoby zamieszkujące tereny wiejskie
 • Osoby niepełnosprawne
 • Matki samotnie wychowujące dzieci
 • Osoby bez doświadczenia zawodowego

 

Osoby zainteresowane Nasza ofertą zapraszamy do składania formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie www.nm.projekt-ue.pl, kontaktu telefonicznego 510 325 170 oraz do Biura Projektu Al. Niepodległości 18-22/429, 70-412 Szczecin (nad supermarketem Stokrotka i McDonaldem)

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA