Miejsce stażu: powiat koszaliński, sławieński, gryficki, szczecinecki, pyrzycki, choszczeński, świdwiński

Opis stanowiska:

 • Rozpoznawanie możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 • Dobieranie metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznawalnych problemów osoby starszej.
 • Udzielanie wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej.
 • Nawiązywanie, podtrzymywanie i rozwijanie współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w jej środowisku lokalnym.

Oferujemy:

 • Poradnictwo zawodowe
 • Szkolenia zawodowe przygotowujące do stażu w wymiarze 60 h, zakończone certyfikowanym egzaminem
 • Wsparcie opiekuna osoby niepełnosprawnej
 • Materiały szkoleniowe
 • Zwrot kosztów dojazdów na szkolenie
 • Poczęstunek na zajęciach grupowych
 • Staż zawodowy – 5 miesięczny z możliwością podjęcia stałego zatrudnienia
 • Stypendium stażowe – 1200 zł
 • Coaching w trakcie staży i praktyk
 • Mentoring ze strony organizatorów staży zawodowych
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego
 • Udział w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej prowadzonym przez profesjonalną kadrę

 

Wymagania:

 • Zapraszamy osoby młode w wieku 18-29 lat
 • Nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu
 • Osoby niezarejestrowane w Urzędzie Pracy
 • Osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo
 • Zamieszkujące obszar powiatów: koszaliński, sławieński, gryficki, szczecinecki, pyrzycki, świdwiński, choszczeński

W szczególności zapraszamy:

 • Osoby o niskich kwalifikacjach
 • Osoby zamieszkujące tereny wiejskie
 • Osoby niepełnosprawne
 • Matki samotnie wychowujące dzieci
 • Osoby bez doświadczenia zawodowego

 

Osoby zainteresowane Nasza ofertą zapraszamy do składania formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie www.nm.projekt-ue.pl, kontaktu telefonicznego 510 325 170 oraz do Biura Projektu Al. Niepodległości 18-22/429, 70-412 Szczecin (nad supermarketem Stokrotka i McDonaldem)

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA