Miejsce stażu: Województwo Zachodniopomorskie

 

Opis stanowiska:

 • Każdorazowe kontrolowanie działania głównych mechanizmów i urządzeń elektrycznych obsługiwanej suwnicy.
 • Wzrokowe kontrolowanie łańcuchów, lin, trawersów i wieszaków.
 • Ocenianie ciężaru przenoszonych ładunków i ścisłe przestrzeganie możliwości udźwigu obsługiwanej suwnicy.
 • Umiejętne i właściwe technicznie przewożenie i manewrowanie określonymi przedmiotami.
 • Składanie za pomocą suwnicy prostych form z przewożonych ładunków.
 • Ścisła współpraca z hakowym (podsuwnicowym).
 • Wpisywanie do dziennika obsługi danych dotyczących stanu technicznego i funkcjonowania suwnicy, zauważonych usterek; zgłaszanie usterek bezpośredniemu przełożonemu.
 • Ścisłe przestrzeganie przepisów bhp i zasad dozoru technicznego.

Oferujemy:

 • Poradnictwo zawodowe.
 • Kurs operatora suwnicy w wymiarze 60h szkoleniowych w tym podstawowe informacje z dziedziny maszynoznawstwa, eksploatacji suwnicy i zasad BHP.
 • Kurs konserwatora suwnicy w wymiarze 56 godzin szkoleniowych w tym zasady konserwacji urządzeń, typowe usterki oraz dokumentacja konserwatorska.
 • Stypendium Szkoleniowe (6,65zł/dzień).
 • Materiały szkoleniowe.
 • Zwrot kosztów dojazdów na szkolenie.
 • Poczęstunek na zajęciach grupowych.
 • Staż zawodowy – 4 miesięczny z możliwością podjęcia stałego zatrudnienia.
 • Stypendium stażowe – 1200 zł.
 • Refundację kosztów opieki nad dzieckiem.
 • Coaching w trakcie staży i praktyk.
 • Mentoring ze strony organizatorów staży zawodowych.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.
 • Udział w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej prowadzonym przez profesjonalną kadrę.

 

Wymagania:

 • Zapraszamy osoby młode w wieku 18-29 lat
 • Nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu
 • Osoby niezarejestrowane w Urzędzie Pracy
 • Osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo
 • Zamieszkują obszar Województwa Zachodniopomorskiego

W szczególności zapraszamy:

 • Osoby o niskich kwalifikacjach
 • Osoby zamieszkujące tereny wiejskie
 • Osoby niepełnosprawne
 • Matki samotnie wychowujące dzieci
 • Osoby bez doświadczenia zawodowego

Osoby zainteresowane Nasza ofertą zapraszamy do składania formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie www.mpws.projekt-ue.pl, kontaktu telefonicznego 510 325 170 oraz do Biura Projektu Al. Niepodległości 18-22/429, 70-412 Szczecin (nad supermarketem Stokrotka i McDonaldem)

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA