Miejsce stażu: Województwo Zachodniopomorskie

Opis stanowiska:

 • Planowanie, zgodnie z zaleceniami lekarza, czynności wchodzących w skład masażu (ugniatanie, oklepywanie i wstrząsanie tkanek, głównie mięśni, stosowanie chwytów śrubowych, suwających, wibracyjnych, np. przy schorzeniach urazowych gośćcowych, neurologicznych itp.);
 • Stosowanie różnych technik i metod masażu w zależności od typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych: masaż segmentarny, wodny, podwodny, wirowy, wibracyjny
 • Wykonywanie masażu wodnego i podwodnego z zastosowaniem np. podwodnego natrysku strumieniem wody pod dużym ciśnieniem lub masażu wirowego (woda zostaje wprowadzona w ruch wirowy przez specjalny wibrator) u osób ze schorzeniami narządu ruchu, układu nerwowego, krążenia, przemiany materii, w celu poprawy ukrwienia tkanek, zmniejszenia bolesności kości, stawów i mięśni;
 • Stosowanie masażu u sportowców uprawiających różnego rodzaju dyscypliny sportowe (masaż ogólny lub segmentarny, usprawniający określone partie mięśni);
 • Wykonywanie masażu kosmetycznego w celu poprawy samopoczucia u człowieka zdrowego (odświeżającego i upiększającego, nadającego skórze i mięśniom jędrność, np. mięśniom twarzy, ramion, skórze głowy itp.);

Oferujemy:

 • Poradnictwo zawodowe
 • Kurs masażu I stopnia tj. anatomia i fizjologia człowieka; masaż klasyczny w wymiarze 160 godzin szkoleniowych
 • Kurs masażu II stopnia tj. masaż sportowy, relaksujący, odchudzający, izometryczy, drenażowy w wymiarze 160 godzin szkoleniowych
 • Kurs języka niemieckiego, przygotowanie do egzaminu TELC A1 – 120 godzin szkoleniowych!
 • Stypendium Szkoleniowe (6,65zł/dzień)
 • Materiały szkoleniowe
 • Zwrot kosztów dojazdów na szkolenie
 • Poczęstunek na zajęciach grupowych
 • Staż zawodowy – 4 miesięczny z możliwością podjęcia stałego zatrudnienia
 • Stypendium stażowe – 1200 zł
 • Refundację kosztów opieki nad dzieckiem
 • Coaching w trakcie staży i praktyk
 • Mentoring ze strony organizatorów staży zawodowych
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego
 • Udział w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej prowadzonym przez profesjonalną kadrę

 

Wymagania:

 • Zapraszamy osoby młode w wieku 18-29 lat
 • Nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu
 • Osoby niezarejestrowane w Urzędzie Pracy
 • Osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo
 • Zamieszkują obszar Województwa Zachodniopomorskiego

W szczególności zapraszamy:

 • Osoby o niskich kwalifikacjach
 • Osoby zamieszkujące tereny wiejskie
 • Osoby niepełnosprawne
 • Matki samotnie wychowujące dzieci
 • Osoby bez doświadczenia zawodowego

Osoby zainteresowane Nasza ofertą zapraszamy do składania formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie www.mpws.projekt-ue.pl, kontaktu telefonicznego 510 325 170 oraz do Biura Projektu Al. Niepodległości 18-22/429, 70-412 Szczecin (nad supermarketem Stokrotka i McDonaldem)