Miejsce stażu: Województwo Zachodniopomorskie

 

Opis stanowiska:

 • Przyjmowanie towarów do magazynu, uczestnictwo w odbiorze ilościowym i jakościowym, sporządzanie odpowiedniej dokumentacji.
 • Wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych,
 • Rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej, zabezpieczanie ich przed zepsuciem, zniszczeniem i kradzieżą.
 • Prawidłowe oznakowanie składowanych towarów.
 • Wykonywanie prac załadunkowych i wyładunkowych oraz manewrowanie wózkiem i przemieszczanie towarów.
 • Pobieranie, sprawdzanie ilościowe i przekazywanie towarów odbiorcy oraz prowadzenie dokumentacji przewozowej.
 • Zabezpieczanie przewożonego towaru przed zniszczeniem i uszkodzeniem podczas załadunku, wyładunku oraz transportu.
 • Równomierne układanie ładunku na paletach, specjalnych podstawach lub klockach za pomocą obsługiwanego pojazdu.
 • Załadowywanie i wyładowywanie spaletyzowanych ładunków z wagonów kolejowych, samochodów ciężarowych i przyczep.

Oferujemy:

 • Poradnictwo zawodowe.
 • Certyfikowany kurs Magazyniera w wymiarze 80 godzin szkoleniowych. Zapoznanie z przepisami BHP i przeciw pożarowymi, podstawowe informacje z zakresu odbioru towarów i przechowywania. Transport wewnątrzzakładowy.
 • Certyfikowany kurs Operatora Wózka Widłowego w wymiarze 60 godzin szkoleniowych. Teoria i praktyka!
 • Stypendium Szkoleniowe (6,65zł/dzień).
 • Materiały szkoleniowe.
 • Zwrot kosztów dojazdów na szkolenie.
 • Poczęstunek na zajęciach grupowych.
 • Staż zawodowy – 4 miesięczny z możliwością podjęcia stałego zatrudnienia.
 • Stypendium stażowe – 1200 zł.
 • Refundację kosztów opieki nad dzieckiem.
 • Coaching w trakcie staży i praktyk.
 • Mentoring ze strony organizatorów staży zawodowych.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.
 • Udział w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej prowadzonym przez profesjonalną kadrę.

 

Wymagania:

 • Zapraszamy osoby młode w wieku 18-29 lat
 • Nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu
 • Osoby niezarejestrowane w Urzędzie Pracy
 • Osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo
 • Zamieszkują obszar Województwa Zachodniopomorskiego

W szczególności zapraszamy:

 • Osoby o niskich kwalifikacjach
 • Osoby zamieszkujące tereny wiejskie
 • Osoby niepełnosprawne
 • Matki samotnie wychowujące dzieci
 • Osoby bez doświadczenia zawodowego

Osoby zainteresowane Nasza ofertą zapraszamy do składania formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie www.mpws.projekt-ue.pl, kontaktu telefonicznego 510 325 170 oraz do Biura Projektu Al. Niepodległości 18-22/429, 70-412 Szczecin (nad supermarketem Stokrotka i McDonaldem)

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA