Z projektu mogą skorzystać :

  • osoby bezrobotne (niezarejestrowane lub zarejestrowane w urzędzie pracy)
  • osoby niepracujące

Preferowany udział w Akademii mają:

  • Osoby w wieku 18-29 lat
  • Matki samotnie wychowujące dziecko (gwarantujemy i finansujemy opiekę nad dzieckiem w trakcie szkoleń i staży)
  • Kobiety
  • Osoby niepełnosprawne (w niektórych działaniach zapewniamy pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej)
  • Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych
  • Osoby bez doświadczenia zawodowego lub z doświadczeniem zawodowym do 1 roku
  • Osoby z terenów wiejskich (jeżeli dotyczy)