Dla przedsiębiorcy

Czy przedsiębiorca, który ma do zaoferowania staż, może zgłosić się do udziału w projekcie?

  • Tak, jest taka możliwość. Dobrą formą byłoby tutaj także znalezienie osoby/osób  bezrobotnej w wieku 18-29 lat, którą przedsiębiorca widziałby na w swojej firmie. Decyzję o zakwalifikowaniu się uczestnika/czki do projektu, zgodnie z regulaminem podejmuje komisja, lecz istnieje duże prawdopodobieństwo przychylenia się do propozycji przedsiębiorcy. Można zaproponować do udziału kilka osób, co zwiększa szanse na przyznanie wsparcia.

Dla matki z dzieckiem

Czy w trakcie szkoleń, staży, matka ma możliwość zatrudnienia opiekunki do dziecka?

  • Tak, istnieje taka możliwość, pod warunkiem iż jest to osoba wykwalifikowana, z doświadczeniem, a także nie istnieje podejrzenie, że osoba zatrudniana w tej roli jest w bliskim pokrewieństwie z uczestniczką projektu.

Dla os. Niepełnosprawnej

Czy w trakcie trwania projektu, biura są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych?

  • Tak, biura, w których można bezpośrednio spotkać się w sprawie podpisania dokumentów, są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W niektórych działaniach, projekt zapewnia także udział asystenta os. niepełnosprawnych (informacja pod nr tel. 510 325 170.

Dla studenta studiów niestacjonarnych

Czy student studiów stacjonarnych może wziąć udział w projekcie?

  • Nie, osoby uczące się w trybie dziennym, nie mogą brać udziału w projekcie. Osoby uczestniczące w kursach dla studentów niestacjonarnych, zapraszamy. Należy pamiętać, że projekt jest przeznaczony dla osób niepracujących.

Dla absolwenta szkoły lub uczelni

Czy przystępując do projektu muszę mieć ukończone 18 rok życia?

  • tak, jest to wymagane.

 

Co oznacza przystąpienie do projektu?

  • Podpisanie umowy z koordynatorem projektu.

Dla osoby bez wykształcenia

Czy jeżeli nie mam wykształcenia, kwalifikuję się do udziału w projekcie?

  • Tak, projekt jest przeznaczony w szczególności dla osób z niskimi kwalifikacjami i takie osoby traktowane są w trakcie rekrutacji priorytetowo.