Akademia Kompetencji Zawodowych Zaprasza

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem realizacji 3 projektów UE (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój), w województwie Zachodniopomorskim), ogłaszamy nabór do projektu w zakresie szkoleń i staży zawodowych (płatnych). Działania skierowane są dla osób 15-29 lat z województwa zachodniopomorskiego. Zapraszamy osoby bezrobotne, zarejestrowane lub niezarejestrowane w Urzędzie Pracy – osoby nie uczące się dziennie, nie uczestniczące w kursach.…