Miejsce stażu: powiat koszaliński, sławieński, gryficki, szczecinecki, pyrzycki, choszczeński, świdwiński

Opis stanowiska:

 • Sporządzanie napojów mieszanych bezalkoholowych i alkoholowych z zastosowaniem różnych technik i narzędzi wg receptur krajowych i zagranicznych oraz własnych przepisów.
 • Posługiwanie się maszynami, urządzeniami, narzędziami mierniczymi i drobnym sprzętem niezbędnym do przygotowania, przechowywania oraz ekspedycji potraw i napojów z zastosowaniem zasad bhp i ppoż.
 • Przygotowywanie (polerowanie) szkła, sztućców oraz innych naczyń do wydawania potraw i napojów;
 • Porcjowanie (odmierzanie) potraw i napojów oraz ich wydawanie (serwowanie).
 • Dekorowanie, eksponowanie i reklama potraw oraz napojów w bufecie, dbanie o ich estetykę.
 • Dokonywanie oceny organoleptycznej potraw i napojów.
 • Układanie kart menu oraz kart win i wódek.
 • Obsługiwanie konsumenta przy bufecie (przekąski, zupy, dania gorące, desery, napoje) z zastosowaniem odpowiednich naczyń, szkła i drobnego sprzętu.
 • Serwowanie napojów alkoholowych i bezalkoholowych przy barze.
 • Doradzanie konsumentowi w zakresie wyboru potraw i napojów.
 • Kalkulowanie cen potraw i napojów.

 

Oferujemy:

 • Poradnictwo zawodowe
 • Szkolenia zawodowe przygotowujące do stażu w wymiarze 80 h, zakończone certyfikowanym egzaminem
 • Wsparcie opiekuna osoby niepełnosprawnej
 • Materiały szkoleniowe
 • Zwrot kosztów dojazdów na szkolenie
 • Poczęstunek na zajęciach grupowych
 • Staż zawodowy – 5 miesięczny z możliwością podjęcia stałego zatrudnienia
 • Stypendium stażowe – 1200 zł
 • Coaching w trakcie staży i praktyk
 • Mentoring ze strony organizatorów staży zawodowych
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego
 • Udział w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej prowadzonym przez profesjonalną kadrę

 

Wymagania:

 • Zapraszamy osoby młode w wieku 18-29 lat
 • Nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu
 • Osoby niezarejestrowane w Urzędzie Pracy
 • Osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo
 • Zamieszkujące obszar powiatów: koszaliński, sławieński, gryficki, szczecinecki, pyrzycki, świdwiński, choszczeński

 

W szczególności zapraszamy:

 • Osoby o niskich kwalifikacjach
 • Osoby zamieszkujące tereny wiejskie
 • Osoby niepełnosprawne
 • Matki samotnie wychowujące dzieci
 • Osoby bez doświadczenia zawodowego

 

Osoby zainteresowane Nasza ofertą zapraszamy do składania formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie www.nm.projekt-ue.pl, kontaktu telefonicznego 510 325 170 oraz do Biura Projektu Al. Niepodległości 18-22/429, 70-412 Szczecin (nad supermarketem Stokrotka i McDonaldem)

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA