Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem realizacji 3 projektów UE (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój), w województwie Zachodniopomorskim), ogłaszamy nabór do projektu w zakresie szkoleń i staży zawodowych (płatnych). Działania skierowane są dla osób 15-29 lat z województwa zachodniopomorskiego. Zapraszamy osoby bezrobotne, zarejestrowane lub niezarejestrowane w Urzędzie Pracy – osoby nie uczące się dziennie, nie uczestniczące w kursach.

Jeżeli jesteś:

  •  maturzeystą/tką i właśnie kończysz szkołę
  •  absolwetnem szkoły średniej do 29 roku życia
  •  osobą niepracującą, na studiach niestacjonarnych

Zapraszamy

W naszych działaniach masz większe szanse na udział, jeżeli jesteś matką samodzielnie wychowująca dziecko/ci (zapewniamy opiekę), a także osobą niepełnosprawną.