Miejsce stażu: Województwo Zachodniopomorskie

Opis stanowiska:

  • Planowanie, zgodnie z zaleceniami lekarza, czynności wchodzących w skład masażu (ugniatanie, oklepywanie i wstrząsanie tkanek, głównie mięśni, stosowanie chwytów śrubowych, suwających, wibracyjnych, np. przy schorzeniach urazowych gośćcowych, neurologicznych itp.);
  • Stosowanie różnych technik i metod masażu w zależności od typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych: masaż segmentarny, wodny, podwodny, wirowy, wibracyjny
  • Wykonywanie masażu wodnego i podwodnego z zastosowaniem np. podwodnego natrysku strumieniem wody pod dużym ciśnieniem lub masażu wirowego (woda zostaje wprowadzona w ruch wirowy przez specjalny wibrator) u osób ze schorzeniami narządu ruchu, układu nerwowego, krążenia, przemiany materii, w celu poprawy ukrwienia tkanek, zmniejszenia bolesności kości, stawów i mięśni;
  • Stosowanie masażu u sportowców uprawiających różnego rodzaju dyscypliny sportowe (masaż ogólny lub segmentarny, usprawniający określone partie mięśni);
  • Wykonywanie masażu kosmetycznego w celu poprawy samopoczucia u człowieka zdrowego (odświeżającego i upiększającego, nadającego skórze i mięśniom jędrność, np. mięśniom twarzy, ramion, skórze głowy itp.);

Oferujemy:

  • Poradnictwo zawodowe
  • Kurs masażu I stopnia tj. anatomia i fizjologia człowieka; masaż klasyczny w wymiarze 160 godzin szkoleniowych
  • Kurs masażu II stopnia tj. masaż sportowy, relaksujący, odchudzający, izometryczy, drenażowy w wymiarze 160 godzin szkoleniowych
  • Kurs języka niemieckiego, przygotowanie do egzaminu TELC A1 – 120 godzin szkoleniowych!
  • Stypendium Szkoleniowe (6,65zł/dzień)
  • Materiały szkoleniowe
  • Zwrot kosztów dojazdów na szkolenie
  • Poczęstunek na zajęciach grupowych
  • Staż zawodowy – 4 miesięczny z możliwością podjęcia stałego zatrudnienia
  • Stypendium stażowe – 1200 zł
  • Refundację kosztów opieki nad dzieckiem
  • Coaching w trakcie staży i praktyk
  • Mentoring ze strony organizatorów staży zawodowych
  • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego
  • Udział w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej prowadzonym przez profesjonalną kadrę

 

Wymagania:

  • Zapraszamy osoby młode w wieku 18-29 lat
  • Nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu
  • Osoby niezarejestrowane w Urzędzie Pracy
  • Osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo
  • Zamieszkują obszar Województwa Zachodniopomorskiego

W szczególności zapraszamy:

  • Osoby o niskich kwalifikacjach
  • Osoby zamieszkujące tereny wiejskie
  • Osoby niepełnosprawne
  • Matki samotnie wychowujące dzieci
  • Osoby bez doświadczenia zawodowego

Osoby zainteresowane Nasza ofertą zapraszamy do składania formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie www.mpws.projekt-ue.pl, kontaktu telefonicznego 510 325 170 oraz do Biura Projektu Al. Niepodległości 18-22/429, 70-412 Szczecin (nad supermarketem Stokrotka i McDonaldem)

Udostępnij na:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestPrint this pageEmail this to someone